Vervoer van en naar de kerk

10530852525_8c9836c510_mIndien u voor het bezoek aan de kerkdienst of voor een andere bijeenkomst in de kerk graag opgehaald wilt worden, kan er meestal wel voor vervoer voor u geregeld worden. Neemt u dan contact op met Ria Janse, telefoon: 0182 385628 of met de familie Van der Waal, telefoon: 0182 384131.