Bijzondere diensten en activiteiten

Rondom kerst en oud en nieuw

Kerstmarkt 13 december 2014 1000 pixKerstverhaal en kerstmarkt
Ook dit jaar houden wij in onze kerk weer onze jaarlijkse kerstmarkt. Er zal een kerstverhaal worden voorgelezen. Daarna kan iedereen genieten van onze gezellige, maar bescheiden kerstmarkt met muziek en een verloting. Neemt u mensen mee? Het is altijd heel gezellig!

Kijk in onze agenda voor de juiste datum en tijd.

 

 

 

Kerstdienst
Verder is er natuurlijk een viering op eerste Kerstdag (25 december).  In deze kerstviering zal ds. Lense Lijzen voorgaan. Zij is predikant van onze zustergemeente in Gouda.

Nieuwjaarsontmoeting
Ter gelegenheid van het nieuwe jaar wordt een Nieuwjaarsontmoeting gehouden in onze kerk. Op een gezellige en informele wijze kunnen wij dan elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar. De ontmoeting zal direct na afloop van de zondagse Nieuwjaarsdienst plaats vinden.

Kijk in onze agenda voor de juiste datum en tijd.

De 40 dagentijd

Sobere maaltijd
In de veertig dagen voor Pasen willen we één keer een sobere maaltijd houden met elkaar. Deze 5778531466_c289a69be6_mmaaltijd wordt georganiseerd door de diaconale commissie. We eten dan een goede en voedzame, maar niet luxe maaltijd met elkaar. Dat is een vorm van ‘matigen’ die past in deze tijd waarin wij toeleven naar Pasen. Tijdens de maaltijd lezen we een Bijbelgedeelte, zingen we een lied, bidden we met elkaar en is er tijd voor bezinning en gesprek. Zo willen we met elkaar stil staan bij anderen in deze wereld die het niet goed hebben en wonen op plekken waar het er moeilijker aan toe gaat dan bij ons. Tot slot gaat er een schaal rond voor een goed doel. Graag aanmelden bij jevanderwaal@msn.com  of 0182 384131 en H.M. Janse: Janse tel. 0182 365628.

Kijk in onze agenda voor de juiste datum en tijd.

 

Rondom de stille week en Pasen

Palmzondag

Op palmzondag zal door onze predikante een bijzondere invulling gegeven worden aan de Palmzondag. Tevens worden onze nieuwe leden en vrienden welkom geheten.

Kijk in onze agenda voor de juiste datum en tijd.

2362723319_ebd5cce14e_mIn de zogenaamde Lijdensweek of Stille Week zijn er drie vieringen ter nagedachtenis van het lijden en sterven van Christus. Op Witte Donderdag wordt het avondmaal gevierd onder leiding van onze predikante, op Goede Vrijdag doven wij het licht en op Stille Zaterdag (Paaswake) brengen wij het licht weer naar binnen. Met Pasen vieren we de opstanding, het licht, het nieuwe begin.

 

 

 

Pinksteren
Pinksteren is het feest van de Geest. Remonstranten geloven dat de Geest zich niet beperkt tot het Christendom. De nieuwe Remonstrantse belijdenis van 2006 bevat de bijzondere woorden, dat geloofd wordt ‘in Gods Geest die al wat mensen scheidt te boven gaat’. De Pinksterviering wordt een feestelijke viering. Deze gaat onder andere gepaard met een speciale pinkstergroet. Kijk in onze agenda voor de juiste datum en tijd.