Avondmaalsvieringen

avondmaalNaar oud gebruik kennen de Remonstranten een ‘open’ maaltijd. Toegankelijk voor allen die het verlangen er aan deel te nemen.

Op de startzondag en op Werelddiaconaatsdag is het avondmaal een vreugdemaal. Daarbij staat onze verbondenheid, onze dankbaarheid voor de schepping en het delen met de ander centraal. Op Witte Donderdag ligt bij het avondmaal het accent op de gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus. Kijk in onze agenda voor de juiste datum en tijd.