Wiki

Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten

Vanuit de remonstrantse deelname aan de internationale oecumene is gebleken dat een nadere formulering van (enkele) belangrijke kernwaarden en overtuigingen van De Remonstrantse Broederschap van groot belang is. Na het besluit van de AV van Bestuur van 2011 om een verklaring van uitgangspunten op te stellen heeft de voorbereidingscommissie een ontwerp gemaakt waarbij zij ook het –mogelijk- gebruik in de Nederlandse oecumenische context heeft betrokken. De verklaring beoogt (op kernpunten) aan te geven vanuit welke visie remonstranten kerk willen zijn te midden van andere kerken, religies en de samenleving in het algemeen. Zij richt zich tot haar partners in buiten-. (Lees verder)

Carnaval

Geloof en humor: gaat dat wel samen? Als geloven zo’n serieuze zaak is kun je dan wel echt plezier hebben? Maar religie en lichtvoetigheid sluiten elkaar helemaal niet automatisch uit. Denk aan het volksfeest van het carnaval.

Mijn God kan tegen een grapje

Wie om zichzelf kan lachen, zal anderen niet zo snel van godslastering betichten. Mijn God kan tegen een grapje.  Lees verder

Wat is carnaval De geschiedenis van carnaval laat zien dat het feest een stevige oorsprong heeft in het religieuze leven. In die zin kun je carnaval onder de christelijke feestdagen scharen. Want wat is carnaval? Vastentijd Het echte carnaval gaat vooraf aan de christelijke traditie van het 40 dagen vasten die begint op Aswoensdag. Die vastentijd beslaat officieel de 40 dagen. (Lees verder)

Scheppingsverhaal

Dieren zijn een belangrijk onderdeel van de schepping. Dat kun je opmaken uit het scheppingsverhaal in Genesis 1. Daar lees je dat God dieren schiep voor hij mensen schiep.

Mijn God schiep eerst de dieren

Of de dieren er in de bijbelse beeldspraak nu eerder waren dan wij of niet, wij zijn deel van hetzelfde geheel. De Bijbel geeft allerlei voorschriften voor het goed behandelen en het welzijn van dieren en verbiedt het doden of verwonden van dieren voor ons eigen plezier. Respectvol omgaan met dieren is voor de Bijbel onderdeel van het respectvol omgaan...  Lees verder

De schepping Hoe zijn dieren ontstaan? In de bijbel wordt het ontstaan van de dieren beschreven voordat het scheppingsverhaal van Adam en Eva wordt verteld. En in de lijn van het evolutiedenken kun je zelfs zeggen dat de mens een verder ontwikkelde soort dier is en daarom alleen al zijn plaats moet kennen. Maar òf je de vraag ‘hoe zijn mensen ontstaan?’ beantwoordt met schepping of evolutie, het doet. (Lees verder)