Wiki

Preken om na te lezen

Paaspreek 2015 Gemeente, In de Goede of Stille week gebeurt er eigenlijk meer dan een mens bevatten en verwerken kan. Het begint met Palmzondag, de glorievolle intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt toegejuicht en toegezwaaid met palmtakken, maar de spanning is ook al voelbaar. De donderdag daarna is het duidelijk: dit zal de laatste keer zijn dat Jezus met zijn vrienden het paasfeest viert. En dan voltrekken de gebeurtenissen zich in een razend tempo. Judas geeft Jezus over aan de Romeinen en dat luidt het einde in van de droom, van een andere wereld. Einde oefening. Een smadelijke dood. (Lees verder)

Organisten

Tijdens onze kerkdiensten wordt volgens een rooster om beurten op het orgel gespeeld door de volgende organisten: Wim Voorrips en Aart Burger. Daarnaast mogen wij in voorkomende gevallen een beroep doen op Nelly Manneke en Bram van Oort. En zo genieten wij alweer heel wat jaren van de betrokken en belangeloze inzet van deze organisten. (Lees verder)

Koster

Naast zijn vele andere taken verwelkomt de koster samen met de gastvrouwen de kerkgangers en helpt hen, indien nodig, naar hun zitplaats. Hij deelt de orden van dienst en/of de liedbundels en eventueel andere informatie uit. Zo nodig attendeert hij de mensen op de bloemenlijst. Ons kostersechtpaar is: Johan en Anja van der Oest, Kruispoortstraat 6, 2871 DK Schoonhoven, telefoon 0182 385829. (Lees verder)