Wiki

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Op deze pagina vind je documenten, achtergrondinformatie en hulpmiddelen met betrekking tot toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de Remonstrantse Broederschap: De AVG Presentatie zoals deze op 8 mei 2018 op het Landelijk Bureau van de Remonstrantse Broederschap voor de Remonstrantse Gemeenten en Instellingen is verzorgd; Een Handleiding van het Ministerie van Justitie & Veiligheid over de AVG en de Uitvoeringswet (UAVG); Een Tien-stappenplan over invoering van de AVG. informatief om op het scherm te bekijken; niet geschikt om zelf af te drukken.   Formeel / Regelgeving De EU-Verordening ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’   Hulpmiddelen volgen   Relevante verwijzingen de Autoriteit Persoonsgegevens; de webpagina over de AVG van PKN.. (Lees verder)

Zeven zonden

‘Mijn God gelooft in mij’ is een frase die je kunt interpreteren als arrogant. Als op-de-borst-klopperij, als hoogmoedigheid, als ijdelheid. Regelrecht een hoofdzonde; de eerste, die ‘superbia’ wordt genoemd. Maar juist wanneer je ‘God gelooft in mij’ plaatst in tegen de achtergrond van het begrip ‘zonde’ krijgt deze slogan een andere lading.

Mijn God gelooft in mij

Welk beeld van God heb ik als ik zeg: ‘Mijn God gelooft in mij?’  Lees verder

Ontstaan zeven zonden Zonde is een beladen term. Iedereen kent wel de 7 zonden – die ook wel de zeven hoofdzonden worden genoemd. Hoogmoed, hebzucht, lust, jaloezie, onmatigheid, woede en gemakzucht. Hoofdzonde is een term die zijn oorsprong vindt in de rooms-katholieke kerk. In de vierde. (Lees verder)

Carnaval

Geloof en humor: gaat dat wel samen? Als geloven zo’n serieuze zaak is kun je dan wel echt plezier hebben? Maar religie en lichtvoetigheid sluiten elkaar helemaal niet automatisch uit. Denk aan het volksfeest van het carnaval.

Mijn God kan tegen een grapje

Wie om zichzelf kan lachen, zal anderen niet zo snel van godslastering betichten. Mijn God kan tegen een grapje.  Lees verder

Wat is carnaval De geschiedenis van carnaval laat zien dat het feest een stevige oorsprong heeft in het religieuze leven. In die zin kun je carnaval onder de christelijke feestdagen scharen. Want wat is carnaval? Vastentijd Het echte carnaval gaat vooraf aan de christelijke traditie van het 40 dagen vasten die begint op Aswoensdag. Die vastentijd beslaat officieel de 40 dagen. (Lees verder)