Wiki

Verantwoordelijkheid nemen

Vertrouwen op God sluit niet uit dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt. In tegendeel, remonstranten zien verantwoordelijkheid nemen als een passend antwoord op Gods benadering van de mens. Sinds de mens uit het paradijs is gehaald heeft hij een nieuwe taak gekregen. Namelijk de verantwoordelijkheid om de schepping na het paradijs vorm te geven. De mens is co-schepper geworden naast God. De schepping post-paradijs is de werkplaats en de speelplaats van de mens. Wij moeten daar iets mee: met de natuur, de schepping en met de mens in die schepping. We mogen ervan genieten en we moeten het verzorgen. We. (Lees verder)

Verantwoordelijk zijn

Waar het woord verantwoordelijkheid valt begint direct een discussie over het al dan niet bestaan van de Vrije Wil. Want wat betekent ‘verantwoordelijkheid’ wanneer we slechts het product van onze genen en onze afkomst zijn? Bepalen die ons handelen en gedrag zodanig dat we in feite willoos zijn? Dan kunnen we ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor onze daden. De Nederlandse hersenonderzoeker Dick Schwaab is overtuigd van het idee dat de vrije wil een illusie is. Het brein is een soort computer is de gedachte. We doen immers veel dingen op de automatische piloot, nemen veel beslissingen onbewust, en blijken. (Lees verder)

Preken om na te lezen

Paaspreek 2015 Gemeente, In de Goede of Stille week gebeurt er eigenlijk meer dan een mens bevatten en verwerken kan. Het begint met Palmzondag, de glorievolle intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt toegejuicht en toegezwaaid met palmtakken, maar de spanning is ook al voelbaar. De donderdag daarna is het duidelijk: dit zal de laatste keer zijn dat Jezus met zijn vrienden het paasfeest viert. En dan voltrekken de gebeurtenissen zich in een razend tempo. Judas geeft Jezus over aan de Romeinen en dat luidt het einde in van de droom, van een andere wereld. Einde oefening. Een smadelijke dood. (Lees verder)