Wiki

Werkgroep Schoonhoven

Vanaf 1 januari 2022 gaan wij samen met Remonstrantse Gemeente in Utrecht (RGU). Wij zijn dan onderdeel geworden van deze gemeente. De Remonstrantse Gemeente Schoonhoven en de kerkenraad houden op te bestaan. Samen met de Remonstranten Utrecht gaan wij een mooie  toekomst tegemoet! De bestuurlijke en financiële zaken worden nu behartigd door de kerkenraad van de RGU. Het beheer van de gemeente in Schoonhoven wordt vanaf 1 januari 2022 behartigd door de Werkgroep Schoonhoven. Dat betekent dat de lopende zaken, zoals de plaatselijke diensten en alle activiteiten rondom het gemeenteleven in Schoonhoven worden ondersteund door de Werkgroep Schoonhoven. (Lees verder)

Corona en kerk

        Laatste nieuws! 18 december 2021 Kerst digitaal vieren Tijdens de ingelaste persconferentie op zaterdagavond 18 december jl. is bekendgemaakt dat Nederland in lockdown is gegaan met ingang van zondagmorgen jl. om 05.00 uur. Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met zaterdag 15 januari a.s. om 05.00 uur. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van de omikronvariant van het COVID-virus op korte termijn te vertragen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. CIO doet de volgende dringende aanbevelingen aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, die een aanscherping betekenen op eerdere uitgebrachte adviezen.. (Lees verder)

Vriendschap in tijden van Facebook

Wat houdt ‘vriendschap’ – zo je wilt ‘broederschap’ – vandaag de dag eigenlijk in voor de remonstranten? Want hoewel vriendschap wijst op verbondenheid is vriendschap een term die in onze tijd aan inflatie onderhevig is. Denk maar aan de honderden ‘vrienden’ die we kunnen hebben op social media. Niet voor niets pleit Joost Röselaers elders op deze website ervoor om het woord vriendschap een nieuwe lading te geven. Namelijk de lading van oprechte verbondenheid en aandacht.

Vriendschap

Remonstranten zijn formeel een broederschap. Dat woord heeft oude papieren, zoals in de slogan van de Franse revolutie: liberté, egalité, fraternité. Het is een verwantschap die verder gaat dan tolerantie. Tegenwoordig is het woord wat besmet. We noemen ons hedendaags liever Remonstranten.  Lees verder

Op vriendschap en de rol van social media daarbij wordt door verschillende mensen gereflecteerd. Zo beweert filosofe Stine Jensen dat (echte) vriendschap. (Lees verder)