Wiki

Archieven – Remonstrants erfgoed

De Taakgroep Remonstrants Erfgoed bemoeit zich met het erfgoed van de remonstranten in de meest brede zin van het woord. Dat betekent de zorg voor het bewaren en toegankelijk houden van dat erfgoed zoals dat aanwezig is in archieven en collecties. Daarnaast is er de zorg voor het materiële erfgoed, het ‘kerkelijk kunstbezit’ van de Broederschap. En tenslotte wil de taakgroep ook onderzoek naar dit erfgoed stimuleren door studiedagen te organiseren, alsmede publicaties daarover te initiëren. Archiefbeheer Deze pagina’s bevatten praktische adviezen voor plaatselijke kerkenraden en besturen over wat wel en niet te bewaren (selectiebeleid) en hoe om te gaan. (Lees verder)

Taakgroep remonstrants erfgoed

De Taakgroep Remonstrants Erfgoed bemoeit zich met het erfgoed van de remonstranten in de meest brede zin van het woord. Dat betekent de zorg voor het bewaren en toegankelijk houden van dat erfgoed zoals dat aanwezig is in archieven en collecties. Daarnaast is er de zorg voor het materiële erfgoed, het ‘kerkelijk kunstbezit’ van de Broederschap. En tenslotte wil de taakgroep ook onderzoek naar dit erfgoed stimuleren door studiedagen te organiseren, alsmede publicaties daarover te initiëren. Archiefbeheer Deze pagina’s bevatten praktische adviezen voor plaatselijke kerkenraden en besturen over wat wel en niet te bewaren (selectiebeleid) en hoe om te gaan. (Lees verder)

Werkgroep Schoonhoven

Vanaf 1 januari 2022 gaan wij samen met Remonstrantse Gemeente in Utrecht (RGU). Wij zijn dan onderdeel geworden van deze gemeente. De Remonstrantse Gemeente Schoonhoven en de kerkenraad houden op te bestaan. Samen met de Remonstranten Utrecht gaan wij een mooie  toekomst tegemoet! De bestuurlijke en financiële zaken worden nu behartigd door de kerkenraad van de RGU. Het beheer van de gemeente in Schoonhoven wordt vanaf 1 januari 2022 behartigd door de Werkgroep Schoonhoven. Dat betekent dat de lopende zaken, zoals de plaatselijke diensten en alle activiteiten rondom het gemeenteleven in Schoonhoven worden ondersteund door de Werkgroep Schoonhoven. De Werkgroep. (Lees verder)