DOORKIJK

Het gemeenteblad ‘DOORKIJK’ komt twee keer per jaar uit. DOORKIJK is een blad voor gemeenteleden, maar ook voor belangstellenden. Aan de hand van prangende thema’s komen actuele zaken en opinies ter sprake. Naast DOORKIJK wordt maandelijks er een digitale Nieuwsbrief verstuurd. Hierin staan vaak belangrijke mededelingen. Wie geen e-mail heeft krijgt de Nieuwsbrief thuisbezorgd.

In DOORKIJK komen naast aankondigingen van diensten, activiteiten en collectedoelen juist ook inhoudelijke stukken. De redactie streeft ernaar dat het een blad voor en door de gemeente is en ze moedigt een ieder aan om een bijdrage te leveren aan de kopij. U kunt uw kopij deponeren in de brievenbus aan de kerk; aan de redactieleden geven of mailen mag uiteraard ook. Belangstellenden kunnen zich op DOORKIJK abonneren voor € 5,- per jaar.

Redactie: Hans van der Waal, telefoon 0182 384131 of 06 12143983.  Contactpersoon: Ria Janse, telefoon 0182 385628.