Opinieblad en gesprekken

Ons blad ‘DOORKIJK’ komt twee keer per jaar uit. DOORKIJK is een blad voor gemeenteleden, maar ook voor belangstellenden. Aan de hand van prangende thema’s komen actuele zaken en opinies ter sprake. Naast DOORKIJK wordt maandelijks er een digitale Nieuwsbrief verstuurd. Hierin staan vaak belangrijke mededelingen. Wie geen e-mail heeft krijgt de Nieuwsbrief thuisbezorgd.

In DOORKIJK komen naast aankondigingen van diensten, activiteiten en collectedoelen juist ook inhoudelijke stukken. De redactie streeft ernaar dat het een blad voor en door de gemeente is en ze moedigt een ieder aan om een bijdrage te leveren aan de kopij. U kunt uw kopij deponeren in de brievenbus aan de kerk; aan de redactieleden geven of mailen mag uiteraard ook. Belangstellenden kunnen zich op DOORKIJK abonneren voor € 15,- per jaar. U krijgt dan tevens het Jaarprogramma.

Redactie: Hans van der Waal, telefoon 0182 384131 of 06 12143983.  Contactpersoon: Ria Janse, telefoon 0182 385628.

Elke uitgave van DOORKIJK heeft een eigen thema, dat uitnodigt om er over te spreken of over na te denken. De verschillende edities van kunt u hieronder nalezen.

DOORKIJK 2019 1 Genoeg is genoeg

DOORKIJK 2019 2 Houd koers

DOORKIJK2020 1 Het roer moet om

DOORKIJK2020 2 (Einde en) Nieuw begin

DOORKIJK2021 2 Buiten dienst

 

Gespreksgroepen en kringen

Gespreksgroep: ‘Zingeving en Levensvragen’

We spreken over thema’s vanuit persoonlijke gedachten en ervaringen. We leren zo van elkaar en zoeken verdieping in het gekozen thema. Hierbij wordt een vertelstok gebruikt, die je pakt om aan te geven dat je wilt spreken. Dit werkt vertragend, verdiepend en het bevordert een rustige en respectvolle uitwisseling.