Kruispoortlezingen

Al vele jaren wordt er door de Remonstranten Schoonhoven, in haar kerkgebouw aan de Kruispoortstraat, een reeks van lezingen, muziekuitvoeringen en andere presentaties georganiseerd. Daarin komen onderwerpen aan de orde op het kruispunt van actualiteit, cultuur en geloof, zij het op een wat andere wijze dan in de kerkdiensten gebruikelijk is.

Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar onze agenda 2024.