Over de remonstranten

Geschiedenis 
Een vergadering van de Nationale Synode te Dordrecht, 1619,De Remonstrantse Broederschap is ontstaan in de woelige beginjaren volgend op de Nationale Synode van Dordrecht in 1618/1619. Deze Synode werd gehouden om de Remonstranten in het gareel te houden. De Remonstranten vormden in de christelijke religie van die tijd een minderheidsgroep, en aan hen werden in die Synode door een meerderheidsgroep bepaalde geloofsstandpunten opgelegd. Daaruit ontstond een godsdiensttwist en vanaf dat moment hebben Remonstranten steeds weerstand gevoeld tegen vaste en bindende geloofsbelijdenissen. Tussen God en de mens mag niemand staan. Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Lees meer…

 

 

Open voor iedereen: beginselverklaring
8066094599_2bf670b78c_bRemonstranten vormen een open geloofsgemeenschap. Er is geen vaste, voor ieder bindende geloofsbelijdenis. Er zijn in de loop van de geschiedenis wel Remonstrantse geloofsbelijdenissen vastgesteld, in totaal drie maal. De laatste belijdenis dateert van 10 juni 2006 en is dus nog heel jong! Het karakter van een belijdenis is in remonstrantse ogen nooit bindend. Het is een “baken om te gaan”, nooit een wapen om te slaan. Nooit gaat het er bij Remonstranten om anderen te overtuigen van het eigen gelijk. Geloof is een persoonlijke keus. Niemand kan een ander dwingen om hetzelfde te geloven. Ieder gelooft voor zich, hoezeer Remonstranten ook beseffen dat God álle mensen roept. Daar kunnen door mensen geen beperkingen aan worden gesteld. Lees meer…

 

 

Belijdenis 2006

3230259835_57964f7694_zWij beseffen en aanvaarden
dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;
dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid  en hebzucht,
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben, maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.
Lees meer…

 

 

Remonstranten Schoonhoven

20151027_191427_HDRDe Remonstrantse Gereformeerde Gemeente Schoonhoven is, na een bestaan van 389 jaar, tijdens de vergadering van leden en vrienden, die plaatsvond op 27 november 2021, opgeheven. Per 1 januari 2022 maken de Remonstranten Schoonhoven onderdeel uit van de Remonstrantse Gemeente Utrecht.

De Remonstranten Schoonhoven behoorde, samen met Utrecht, tot één van de allervroegste bolwerken van het remonstrantisme. Het woord “Gereformeerde” in de oorspronkelijke naam verwees naar de moederkerk uit de 17e eeuw. Reeds in 1632 kreeg Schoonhoven haar eerste ‘vaste’ predikant.

In de loop van haar bestaan heeft zij vele hoogte- en dieptepunten gekend. Enkele malen in de geschiedenis heeft haar bestaan aan een zijden draadje gehangen. Met het samengaan met de Remonstrantse Gemeente Utrecht is een nieuw perspectief ontstaan dat garant staat voor de continuïteit van onze geloofsgemeenschap.

Het middelpunt van het Remonstrantse geloofsleven in Schoonhoven is het in 1881 gebouwde en ingewijde kerkgebouw aan de Kruispoortstraat nr. 8, vlakbij het Stadspark in Schoonhoven.

 

 

 

Van harte welkom! De deur staat voor u open!

open deurVoor wie interesse heeft, staat de deur altijd open. De Remonstrantse Broederschap kent leden, vrienden en belangstellenden. U kunt zich als zodanig laten inschrijven bij de Remonstrantse Gemeente Utrecht of landelijk bij de Broederschap. Lees meer…