Algemene Vergadering

5244168390_69752e41ff_mDe Algemene Vergadering van Leden en Vrienden komt tenminste eenmaal per jaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen ligt de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voor, worden er eventueel nieuwe kerkenraadsleden benoemd, en worden de jaarstukken en het door de kerkenraad gevoerde beleid besproken.

Bij deze vergadering kan ieder lid of iedere vriend zaken ter bespreking voorleggen. Alleen leden en vrienden hebben stemrecht.