Algemene Vergadering

5244168390_69752e41ff_m

De Algemene Vergadering wordt tweejaarlijks gehouden in de Geertekerk. Tijdens deze vergaderingen ligt de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voor en worden de jaarstukken en het door de kerkenraad gevoerde beleid besproken.

In Schoonhoven wordt in september een avond georganiseerd voor leden met maaltijd, informatie over gespreksgroepen, actuele ontwikkelingen en gesprek.