Koster

opstelling trouwenNaast zijn vele andere taken verwelkomt de koster samen met de gastvrouwen de kerkgangers en helpt hen, indien nodig, naar hun zitplaats. Hij deelt de orden van dienst en/of de liedbundels en eventueel andere informatie uit. Zo nodig attendeert hij de mensen op de bloemenlijst. Ons kostersechtpaar is: Johan en Anja van der Oest, Kruispoortstraat 6, 2871 DK Schoonhoven, telefoon 0182 385829.