Koster

opstelling trouwen

Naast zijn vele andere taken verwelkomt de koster samen met de gastvrouwen de kerkgangers en helpt hen, indien nodig, naar hun zitplaats. Hij deelt de orden van dienst en/of de liedbundels en eventueel andere informatie uit.

Kosterstaken worden op vrijwillige basis door gemeenteleden opgepakt volgens een rooster. Contactpersoon Kees de Langen 0617996240.