Maatschappelijke stage

Om als kerk deelgenoot te zijn van de samenleving én om het kerk-zijn aantrekkelijker en begrijpelijker te maken voor de jeugd willen wij de komende jaren enkele projecten opzetten die goed kunnen dienst doen als ‘maatschappelijke stage’ voor leerlingen van de middelbare scholen. Maatschappelijke stages zijn de laatste jaren binnen en buiten het middelbaar onderwijs een hot item geworden. Leerlingen van de middelbare scholen zijn vanaf 2011-2012 verplicht om gedurende 30 uur maatschappelijke stage te lopen. Dat betekent dat zij zich dienstbaar maken in het vrijwilligerswerk. De kerk (in het algemeen) is een van de grootste vrijwilligersorganisaties.

5480589878_3af1fb6c31_mDe maatschappelijke stage is een geweldige kans voor kerken om jongeren hun eigen talenten te laten ontwikkelen en aan hen de kerk van binnenuit te laten zien. Jongeren kunnen aankloppen bij de kerk om stage te lopen, maar de kerk kan zich ook zelf actief aanbieden als stageplek. Dat laatste willen wij doen. Door één of meer activiteiten te bedenken die wij samen met de leerlingen zouden kunnen opzetten en uitvoeren, kunnen wij een aantrekkelijk aanbod bieden voor één of meer stagiaires. Een voorbeeld van een dergelijke activiteit zou het organiseren van een voorjaarsmarkt kunnen zijn. Maar ook denken wij in de richting van een contact- en activiteitenmiddag met buurtbewoners. Welke activiteit het wordt, hangt mede af van de inventiviteit van de jongeren.

Wij bieden de ruimte en begeleiding, en we hopen dat de jongeren vorm en uitvoering aan de activiteiten willen geven. Contactpersoon: René Kuzee, telefoonummer: 0182 384367, e-mail: familiekuzee@ziggo.nl