Welkom bij de Remonstranten Schoonhoven
Bezoek ook ons YouTube kanaal De digitale Kruispoort

Meer berichten
Remonstranten Schoonhoven

Tussen God en de mens mag niemand staan.

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, etnische achtergrond, inkomen of politieke geaardheid. Remonstranten proberen te reageren op de vragen van vandaag met een open oog voor eigentijdse ontwikkelingen in maatschappij en cultuur. Zij leveren een bijdrage aan de vernieuwing van kerk en theologie.

Actueel

Verschillende gemeentes streamen hun kerkdiensten. De links geleiden naar de betreffende pagina’s van de gemeente waar u kunt inloggen.

Lees verder

Een serie podcasts over bijbelboek Ruth, een familie- of migratiedrama met een happy end. Verrassend aktueel!

Lees verder

We zijn bang voor onze fysieke veiligheid en ons materiële welzijn. Dat is emotie, argumenteren in deze crisis is daarom kansloos. We moeten daarom beginnen onze eigen angst te erkennen, onder ogen te zien. En dan die van de ander. Misschien komen we dan dichter bij elkaar.

Lees verder

'In God is licht, in hem is geen spoor van duisternis'. Deze woorden zijn voor Sabine Ducroo de samenvatting van iedere dienst.

Lees verder

Wees de overheid onderdanig. Het zijn woorden uit een oude vertaling van een oude Bijbeltekst die in mijn jeugd geregeld voorbij kwamen. Woorden van Jezus, die het koninkrijk van God verwachtte en dus niet zoveel gaf om de wereldse overheid die Romeins en niet Joods was.

Lees verder

Maakbaarheid, laat me niet lachen. Het bijbelse verhaal over Sara laat zien dat de weg jou kiest in plaats van andersom.

Lees verder

Het sacrament van de koffie

17 september 2020

Nieuwe symbooltaal zonder aanraking vinden we wel in de kerk, zegt Alke Liebich. Maar die kerkkoffie na afloop moet een sacrament worden.

Lees verder