Welkom bij de Remonstranten Schoonhoven

Meer berichten
Remonstranten Schoonhoven

Tussen God en de mens mag niemand staan.

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, etnische achtergrond, inkomen of politieke geaardheid. Remonstranten proberen te reageren op de vragen van vandaag met een open oog voor eigentijdse ontwikkelingen in maatschappij en cultuur. Zij leveren een bijdrage aan de vernieuwing van kerk en theologie.

Actueel

Zondag 21 april aanvang 14:00 Lezing door: Door Hezemans (socioloog) Dag Hammerskjöld kennen we als secretaris generaal van de VN van 1953 tot 1961, die zich in heeft gezet voor de vrede. Maar we kennen hem ook van zijn dagboek aantekeningen die na zijn dood zijn gevonden in zijn huis

Lees verder

Kitsch&Kunst&Boeken Markt

8 februari 2024

Op 9 maart van 10.00 tot 15.00 De opbrengst is bestemd voor de verbetering van de akoestiek en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Komt allen!!

Lees verder

Zondag 21 mei 14:00 Tenor Ard Verkerke Harpiste Reinilde Zevenbergen-Buijs Sopraan Josian Strous Tenor Ard Verkerke geeft in de Remonstrantse kerk van Schoonhoven een muzikale lezing over leven en werk van de componist Arvo Pärt. Gesproken woord wordt afgewisseld met opgenomen én live muziekfragmenten. Harpiste Reinilde Zevenbergen-Buijs en sopraan Josian

Lees verder

Zondag 26 mei om 14.00 uur. Piet van der Ploeg zal ons deze middag meenemen in defascinerende wereld van het icoon schilderen. Ook zal hij onshet e.e.a. vertellen over de geschiedenis, het kleurgebruik ende symboliek van iconen. Tevens zijn er iconen van zijn handte bewonderen. U bent van harte welkom.Remonstrantse

Lees verder

Zondag 17 maart 2024 om 14.00uur Predikante en historica Marthe de Vries van de Remonstrantse gemeente Utrecht geeft zondag 17 maart een lezing over de spirituele weg die Etty Hillesum is gegaan en over de mensen die haar gevormd hebben. De dagboeken van Etty Hillesum hebben diepe indruk op veel

Lees verder

Zondag 10 december 2023 om 14.00uur Locatie: Remonstrantse kerk  Schoonhoven In woord en muziek Tenor Ard Verkerke Sopraan Josian Strous Harpiste Reinilde Zevenbergen–Buijs Tenor Ard Verkerke, sopraan Josian Strous en harpiste Reinilde Zevenbergen-Buijs geven in de Remonstrantse kerk van Schoonhoven een muzikale lezing over leven en werk van de Britse

Lees verder

Op zondag 22 oktober wordt de kruispoortlezing gegeven door Mieke Döbken over Schoonheid en Verval in de kunst. Wat is schoonheid? Wanneer vinden we iets mooi? Kan iets wat moreel verwerpelijk is toch ook nog schoonheid bevatten? Vragen die misschien een frons doen verschijnen. Het zijn wel vragen die opkomen

Lees verder

Zondag 24 september 14:00 Heine Siebrand is filosoof en theoloog en emeritus-predikant van de Geertekerk Utrecht. Gastvrijheid, voor iedereen een begrip, maar er valt toch nog veel over te zeggen. Dagelijks horen we mensen zeggen: ‘kom verder!’ om te worden toegelaten in het huis van een ander. Of we nodigen

Lees verder