Hoe kom jij tot Bloei?

 

 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven? Check regelmatig onze website en lees onze Blogs…
Welkom bij de Remonstranten Schoonhoven, wij ontvangen u graag tijdens een van onze diensten!
In de agenda kunt u vinden wanneer de kerk open is voor iedereen!
lees vóóral onze hoofdvisie direct hieronder beschreven.
Meer berichten
Home

Tussen God en de mens mag niemand staan.

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, etnische achtergrond, inkomen of politieke geaardheid. Remonstranten proberen te reageren op de vragen van vandaag met een open oog voor eigentijdse ontwikkelingen in maatschappij en cultuur. Zij leveren een bijdrage aan de vernieuwing van kerk en theologie.

Actueel

Kruispoortlezingen 2019

16 januari 2019

Kruispoortbijeenkomst over het onderwerp “Voltooid leven?” Zondag 18 november – aanvang 14.00 uur- wordt dit onderwerp ingeleid door twee sprekers die vanuit hun verschillende invalshoeken dit onderwerp zullen bespreken en uiteraard daarna in discussie gaan. Het is een belangrijk onderwerp dat een ieder aangaat, gelovig of niet gelovig. Het is

Lees verder

Persbericht

10 januari 2019

Kruispoortbijeenkomsten   Al vele jaren wordt er door de Remonstrantse Gemeente in haar kerkgebouw aan de Kruispoortstraat een reeks van lezingen, muziekuitvoeringen en andere presentaties georganiseerd. Daarin komen onderwerpen aan de orde op het kruispunt van actualiteit, cultuur en geloof, zij het op een wat andere wijze dan in de

Lees verder

Verbinding – dat is voor mij het grondwoord vanuit mijn geloof. In de Joods-christelijke traditie staat het woord verbond centraal, toch? Verbinding – dat betekent solidariteit (ook al moet je daarbij zelf wat inleveren). Dat betekent je “antennes” open hebben staan voor situaties waar veiligheid, gezondheid, armoede in het geding

Lees verder