Welkom bij de Remonstranten Schoonhoven

Meer berichten
Remonstranten Schoonhoven

Tussen God en de mens mag niemand staan.

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, etnische achtergrond, inkomen of politieke geaardheid. Remonstranten proberen te reageren op de vragen van vandaag met een open oog voor eigentijdse ontwikkelingen in maatschappij en cultuur. Zij leveren een bijdrage aan de vernieuwing van kerk en theologie.

Actueel

door Mieke Döbken Zondag 15 januari 2023 om 14.00 uur in de Remonstrantse kerk Schoonhoven Een tuin is een buiten dat ook binnen is. De tuin was al een belangrijk onderdeel van het woongenot van de mens, vanaf het moment dat zij zich op één plek gingen vestigen. We zien

Lees verder

door sopraan Cora Schmeiser Zondag 11 december 2022 om 14.00 uur in de Remonstrantse kerk Schoonhoven In deze Kruispoort(muziek) bijeenkomst  wordt door sopraan Cora Schmeiser liederen gezongen van Hildegard von Bingen, daarnaast zal zij stil staan bij het leven van Hildegard von Bingen. Wij zijn blij Cora te verwelkomen in

Lees verder

"De zoektocht naar zingeving en een krachtige levenshouding in een kwetsbare wereld"door Claartje Kruijff In deze Kruispoortbijeenkomst zal door Claartje Kruijff een lezing worden gegeven over haar boeken “Leegte achter de dingen” en “Stevig staan in een kwetsbare wereld”. In haar boek "Leegte achter de dingen" schrijft zij hoe zij

Lees verder

De Kapel in Hilversum zoekt een Medewerker PR en projecten. Lees nu de functieomschrijving.

Lees verder

https://youtu.be/3Z066VFlySE

Lees verder

Jaren geleden maakte ik een fietstocht door Yorkshire. Een van de eerste dagen kwam ik ’s ochtends vroeg aan in het plaatsje Beverley. Daar staat een van de mooiste Minsters (een Minster is een kathedrale kerk) van Engeland. Ik stapte de kerk binnen en meende dat ik op dit vroege

Lees verder

De remonstrantse gemeente Twente komt in beeld in het t.v.-programma 'Zie je zondag' van de EO op 26 september en 10 en 17 oktober.

Lees verder