3 september 2021

De vrije tafels van Oosterbeek: geslaagde try-out smaakt naar meer

Geschreven door Dick van der Meer

“Wat zegt mijn geweten?” Onder die titel start eind september een serie gesprekken over de grote thema’s van deze tijd in de intieme Oosterbeekse Concertzaal. Met bekende sprekers en onder het genot van een verzorgd diner. Een inspirerend initiatief van predikant Joost Röselaers en een groep vrijzinnigen in Oosterbeek.

Woensdag 1 september jl. vond een try-out plaats, die meteen al ruim 50 deelnemers trok. Op de dag waarop de formatiebesprekingen in Den Haag na 168 dagen nog altijd geen millimeter waren opgeschoten, nam Paul Scholten, oud-burgemeester van Arnhem, het functioneren van het landsbestuur onder de loep en bood hij een oplossing aan voor een fundamentele hervorming om regering en parlement beter te laten functioneren. Daarop volgde een vurig debat van Paul Scholten met zijn jonge opponent, de politiek bewuste ondernemer Eline Leijten. Vervolgens voerden alle deelnemers aan tafels van vijf een levendige discussie met elkaar over het thema.

Great Reset

Paul Scholten hield een pleidooi voor een ingrijpende hervorming van de uit 1848 daterende organisatie van ons landsbestuur. De urgente vraagstukken rond onderwijs, zorg en welzijn, criminaliteit en de bestaande noodzaak voor klimaatmaatregelen vragen om een slagvaardige en daadkrachtige aanpak. Het verloop van de formatiebesprekingen illustreert de thans bestaande onmacht. Over inhoud wordt niet gesproken. Scholten wijdt de verlamming vooral aan de versplintering in de Tweede Kamer. Hij reikt twee sleutels voor een oplossing aan: laat de Minister-President rechtstreeks kiezen (die vervolgens binnen veertien dagen zijn eigen regering samenstelt) en beperk het aantal fracties in de Tweede kamer tot zes (via 2 getrapte verkiezingsrondes). Ofwel een grote hervorming, waarover het volk zich zou moeten uitspreken.

 

Zijn vijftig jaar jongere opponent Eline Leijten erkent volmondig dat we vandaag een dieptepunt beleven. Het is een groot contrast met de beloftes om tempo te maken. Maar het zijn juist kleinere partijen die met vernieuwende ideeën komen. Scholten erkent dat de zittende macht, de conservatieven hun naam eer aan doen. Kijk naar de VS, aldus Leijten, waar de democratie met maar twee partijen in angstig tempo afbrokkelt. Is kortom nu de versplintering het probleem, of de grote partijen die uit zijn op behoud van macht? Volop voer voor de ‘vrije’ discussie, die tijdens de maaltijd aan tafels van vijf werd gevoerd.

Revolutie maken

Joost Röselaers citeerde ter afsluiting van de avond Hans van Mierlo: “We moeten revolutie maken, voordat die uitbreekt, door kanalen te graven naar het centrum van de macht.” En hij wees nog fijntjes op het motto van de brede protestante familie van kerken, waarmee de Remonstranten verwant zijn: Sempre reformanda, altijd weer – willen – hervormen, om het wezenlijke te behouden en te versterken.

Tijdens de koffie na afloop werd al uitgekeken naar de komende bijeenkomsten in de serie “Wat zegt mijn geweten”: Jan Terlouw op 29 september, Kathleen Ferrier op 27 oktober en Paul Scheffer op 1 december. Informatie www.devrijetafelsvanoosterbeek.nl en aanmelden https://concertzaal-oosterbeek.nl/tickets

Over Dick van der Meer

Dick van der Meer

Dick van der Meer (1951) is voormalig algemeen directeur van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland en was vanaf 2000 onder meer interim-directeur van symfonieorkesten, theaters en het Holland Festival. Hij vervult nog diverse bestuursfuncties en is daarnaast organist van de katholieke kerk en bij de Remonstranten in Oosterbeek.

Gerelateerd