Kerkenraad

De kerkenraad is belast met het bestuur van de kerkelijke gemeente, zowel wat betreft het financiële beheer als het kerkelijk beleid. De leden van de kerkenraad worden gekozen – meestal op voordracht – door de Algemene Vergadering van Leden en Vrienden (AVLV).

U kunt de kerkenraadsleden uiteraard altijd aanspreken, bijvoorbeeld bij de koffie na de dienst of door hen te bellen of mailen.

Leden van de kerkenraad:

Predikant

Ds. Martijn Junte

Hij is bereikbaar via telefoon: 06 21859121 en via e-mail: martijnjunte@xs4all.nl.

Voorzitter

Menno Boetes, Linnaeushof 2 2871 XV Schoonhoven, telefoon: 0182 385268, e-mail: fam.boetes@planet.nl

Secretaris

René Kuzee, Fazantstraat 26, 2872 AK Schoonhoven, telefoon: 0182 384367, e-mail: familiekuzee@ziggo.nl
‘Remonstranten geven mij alle ruimte voor mijn persoonlijke geloofsbeleving en dat heb ik nodig! Ruimte voor vragen, ruimte voor twijfel, ruimte voor stelligheid en ruimte om te geloven op een manier die bij mij past. God laat zich nu eenmaal niet vangen in woorden, kerken of geloofsbelijdenissen. Remonstrant worden is een keuze en van die keuze heb ik absoluut geen spijt’.

Algemeen lid

Jan Kaat, Koestraat 107, 2871 DP Schoonhoven, telefoon: 0182 384784, e-mail: jlkaat@gmail.com