Preken om na te lezen

Al enige tijd is onze gemeente vacant. Nadat er een nieuwe predikant is aangesteld zullen er weer nieuwe preken geplaatst worden. Tot dan zijn hieronder nog enkele preken van onze vorige voorganger ds. Roos Ritmeester na te lezen.

Paaspreek 2015

Gemeente,

In de Goede of Stille week gebeurt er eigenlijk meer dan een mens bevatten en verwerken kan. Het begint met Palmzondag, de glorievolle intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt toegejuicht en toegezwaaid met palmtakken, maar de spanning is ook al voelbaar.
5630692335_0cb1be926d_bDe donderdag daarna is het duidelijk: dit zal de laatste keer zijn dat Jezus met zijn vrienden het paasfeest viert. En dan voltrekken de gebeurtenissen zich in een razend tempo. Judas geeft Jezus over aan de Romeinen en dat luidt het einde in van de droom, van een andere wereld. Einde oefening. Een smadelijke dood boort alle hoop de grond in. De jezusbeweging is voorbij.

Maar dan gebeurt er iets ongelofelijks. Er volgt geen begrafenis, want het graf is leeg. Wat betekent dat?  Hoe beschrijf je zoiets? Als we de bijbel lezen zien we dat dat opstandingsverhaal, het verhaal van Pasen, op heel verschillende manieren verteld wordt. Klik hier voor de hele Paaspreek 2015.

Preek Palmzondag 2015
5628112502_12e73922b9_mVandaag is het Palmzondag. Het begin van de Stille of Goede Week. Palmpasen op het eerste gezicht is een vrolijk feest. Kinderen lopen met palmpasenstokken met bovenin een haantje van brood en slingers van snoep.
Maar over Palmzondag ligt al de schaduw van wat komen gaat. Het is een feest met een rouwrandje. Het feest geeft zoals dat tegenwoordig heet een dubbel gevoel. Het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem begint bij Marcus bij Betfage, bij Betanië en bij de olijfberg. Drie plaatsen met namen die een bijzondere betekenis hebben: Beth-ani, Bethanië betekent het huis van de arme, de behoeftige, een huis van gebrek. Betfage betekent huis van de vijgen. Vijgen en olijven zijn in de bijbel symbolen voor een goed en vreugdevol leven, van vervulling. Dat is het decor waarin Marcus het verhaal van de intocht laat beginnen. Een verhaal van behoefte en verwachting, van hoop, maar ook van cynisme. Klik hier voor de hele preek Palmzondag 2015.