Remonstranten Schoonhoven

20151027_191427_HDRDe Remonstrants Gereformeerde Gemeente Schoonhoven, zoals de officiële naam van de remonstranten in Schoonhoven luidt, is één van de thans nog 42 gemeenten van de Remonstrantse Broederschap. Zij is één van de allervroegste bolwerken van het remonstrantisme. Het woord “Gereformeerde” in de officiële naam verwijst nog steeds naar de moederkerk uit de 17e eeuw. Reeds in 1632 kreeg de groep Schoonhovense Remonstranten haar eerste ‘vaste’ predikant en vanaf dat moment vormde zij een Remonstrantse Gemeente.

In de loop van haar bestaan heeft zij vele hoogte- en dieptepunten gekend. Enkele malen in de geschiedenis heeft haar bestaan aan een zijden draadje gehangen. Maar thans vindt er weer een opleving plaats. Telde het aantal leden en vrienden op 1 januari 2003 nog 39, op dit moment bestaat zij uit 68 leden en vrienden, met daaromheen een “wolk” van nieuwe belangstellenden.

Het middelpunt van het geloofsleven is het in 1881 gebouwde en ingewijde kerkgebouw aan de Kruispoortstraat nr. 8, vlakbij het Stadspark in Schoonhoven.