Jaarthema ‘Vierhonderd jaar geloven in vrijheid’

JAARTHEMA ‘Vierhonderd jaar geloven in vrijheid’

Niet alleen voor onze gemeente is dit een bijzonder jaar. Dit jaar vieren we ook vierhonderd jaar Remonstrantse Broederschap, vierhonderd jaar geloven in vrijheid. Van 13 november 1618 tot januari 1619 werd de Dordtse Synode gehouden. Daar werden de remonstrantse predikanten op 14 januari 1619 weggestuurd. Deze verbannen predikanten richtten in datzelfde jaar de Remonstrantse Broederschap op. Het remonstrantse gedachtengoed is zich sinds die tijd blijven ontwikkelen tot een godsdienstbeleving die persoonlijke keuzevrijheid in het geloofsleven vooropstelt. het is die geloofsvrijheid, die vierhonderd jaar geleden gestalte kreeg, waar wij dit jaar bij stil staan. Een jaarthema dat echter niet alleen terugkijkt maar ook een duidelijke opdracht voor de toekomst inhoudt.
De Remonstrantse Gemeente Schoonhoven wenst u een inspirerend nieuw seizoen toe!