Jaarthema ‘Gidsen en Goeroes’

Mahatma GhandiGidsen en goeroes is het thema dat de Remonstranten dit jaar hebben gekozen. Gidsen en goeroes zijn er altijd geweest: inspirerende geestelijke of wereldlijke leiders. Wie zijn de gidsen en goeroes van onze tijd? Wie inspireren ons vandaag? En hoe verhouden zij zich tot het christelijk geloof? Kunnen wij zelf een gids zijn? Al deze vragen zullen het komend jaar aan de orde komen in de diensten, de Keek op de preek, de thema-avonden en de Kruispoortlezingen. Als gemeente willen wij met elkaar in gesprek gaan over deze vragen. Iedereen die interesse heeft is welkom.

De Remonstrantse Gemeente Schoonhoven wenst u een inspirerend nieuw seizoen toe!