Gemeentegeluiden

Ons gemeenteblad ‘Gemeentegeluiden’ komt vanaf nu vier keer per jaar uit. Naast Gemeentegeluiden zal er, indien er belangrijke mededelingen zijn een digitale Nieuwsbrief verstuurd worden. Wie geen e-mail heeft krijgt de Nieuwsbrief thuisbezorgd. Naast aankondigingen van diensten, activiteiten en collectedoelen bevat het blad ook inhoudelijke stukken. De redactie streeft ernaar dat het een blad voor en door de gemeente wordt en ze moedigt een ieder aan om een bijdrage te leveren aan de kopij. U kunt uw kopij deponeren in de brievenbus aan de kerk; aan de redactieleden geven of mailen mag uiteraard ook. Belangstellenden kunnen zich op Gemeentegeluiden abonneren voor € 15,- per jaar.

Redactie: Hans van der Waal, telefoon 0182 384131, Roos Ritmeester, telefoon 030 23118301 en 06 21847106.  Contactpersoon: Ria Janse, telefoon 0182 385628.