10 januari 2019

Persbericht

Geschreven door hansvanderwaal

Kruispoortbijeenkomsten

 

Al vele jaren wordt er door de Remonstrantse Gemeente in haar kerkgebouw aan de Kruispoortstraat een reeks van lezingen, muziekuitvoeringen en andere presentaties georganiseerd. Daarin komen onderwerpen aan de orde op het kruispunt van actualiteit, cultuur en geloof, zij het op een wat andere wijze dan in de kerkdiensten gebruikelijk is.

Deze activiteit is niet alleen gericht op de eigen gemeenteleden, maar onze gemeente wil hiermee ook naar buiten treden en een grotere kring van belangstellenden bereiken.

In het programma voor dit seizoen zijn drie kruispoortbijeenkomsten vermeld. Bij het produceren van dit jaarprogrammaboekje was nog overleg gaande over nog een of twee kruispoortlezingen. Informatie daar over komt in de maandelijkse Nieuwsbrief en in de regionale pers.

 

Kruispoortbijeenkomst over het onderwerp “Voltooid leven?”

Zondag 18 november – aanvang 14.00 uur- wordt dit onderwerp ingeleid door twee sprekers die vanuit hun verschillende invalshoeken dit onderwerp zullen bespreken en uiteraard daarna in discussie gaan.

Het is een belangrijk onderwerp dat een ieder aangaat, gelovig of niet gelovig. Het is bovendien een onderwerp waar je ook in eigen omgeving mee geconfronteerd kan worden.

De inleiders die dit onderwerp zullen belichten, ieder vanuit hun eigen achtergrond, zijn ds. Tjaard Barnard en dr. Edmond Walma, huisarts hier in Schoonhoven.

 

Kruispoortlezing over “andere passionen dan de bekende twee van J.S.Bach”.

Zondag 24 maart – aamvang 14.00 uur- laat dr. Arie Eikelboom ons kennismaken met andere passionsmuzieken dan de bekende Mattheus- en Johannes Passion van J.S.Bach. Zo heeft Bach ook de veel minder bekende Lukas- en Markus Passion gecomponeerd en tijdgenoten van de grote Bach componeerden ook oratoria die het lijden en sterven van Jezus tot onderwerp hebben.

 

Kruispoortvoorstelling

Woensdag 24 april – aanvang 20.00 uur- is er een uitvoering van

“Zit er nog rek in?“. Rekkelijk en precies toen en straks.

Een vertelvoorstelling in het kader van het 400-jarig bestaan van de Remonstrantse Broederschap.

 

Het ‘beroemd/berucht’ geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven?

Aanhangers van Arminius waren ‘rekkelijk’, die van Gomarus ‘precies’. Wat betekent ‘rekkelijk’ nu, in een tijd van toenemende polarisatie, waarin de verworvenheden van de Verlichting ter discussie staan? Een urgente vraag anno 2019.

Gerelateerd