16 januari 2019

Kruispoortlezingen 2019

Geschreven door hansvanderwaal

Kruispoortbijeenkomst over het onderwerp “Voltooid leven?”
Zondag 18 november – aanvang 14.00 uur- wordt dit onderwerp ingeleid door twee sprekers die vanuit hun verschillende invalshoeken dit onderwerp zullen bespreken en uiteraard daarna in discussie gaan.
Het is een belangrijk onderwerp dat een ieder aangaat, gelovig of niet gelovig. Het is bovendien een onderwerp waar je ook in eigen omgeving mee geconfronteerd kan worden.
De inleiders die dit onderwerp zullen belichten, ieder vanuit hun eigen achtergrond, zijn ds. Tjaard Barnard en dr. Edmond Walma, huisarts hier in Schoonhoven.

Kruispoortlezing over “andere passionen dan de bekende twee van J.S.Bach”.
Zondag 24 maart – aamvang 14.00 uur- laat dr. Arie Eikelboom ons kennismaken met andere passionsmuzieken dan de bekende Mattheus- en Johannes Passion van J.S.Bach. Zo heeft Bach ook de veel minder bekende Lukas- en Markus Passion gecomponeerd en tijdgenoten van de grote Bach componeerden ook oratoria die het lijden en sterven van Jezus tot onderwerp hebben.

Kruispoortvoorstelling
Woensdag 24 april – aanvang 20.00 uur- is er een uitvoering van
“Zit er nog rek in?“. Rekkelijk en precies toen en straks.
Een vertelvoorstelling in het kader van het 400-jarig bestaan van de Remonstrantse Broederschap.

Het ‘beroemd/berucht’ geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven?
Aanhangers van Arminius waren ‘rekkelijk’, die van Gomarus ‘precies’. Wat betekent ‘rekkelijk’ nu, in een tijd van toenemende polarisatie, waarin de verworvenheden van de Verlichting ter discussie staan? Een urgente vraag anno 2019.

Gerelateerd