21 november 2015

Herstart Remonte

Geschreven door silvia

Wij informeerden u over de herstart van het gelegenheidskoor Remonte onder leiding van Johan Vingerhoed. Hartverwarmend om te constateren dat zich inmiddels al 10 leden/vrienden hebben gemeld. Het koor gaat dus definitief aan de slag!  Mocht u nu denken, dat lijkt me ook wel wat om een paar keer per jaar op te treden en mee te zingen? Wilt u dit dan kenbaar maken aan Roos Ritmeester of één van de andere kerkenraadsleden.
Het eerste optreden zal zeer waarschijnlijk tijdens de kerstdienst worden op 25 december aanstaande.

Gerelateerd