Bijbelcursus

‘Waar staan de Remonstranten nu eigenlijk voor?’ en ‘Hoe denken Remonstranten over Jezus? Die vragen krijgen nieuwe leden en vrienden, maar ook de oude getrouwen, vaak te horen. En wat zeg je dan? In de bijbelcursus 22357725159_20081100d2_bwordt onder andere op deze vragen ingegaan. Het antwoord op die vragen niet in een paar zinnen te geven is. Want Remonstranten vormen een zeer pluriform gezelschap, met heel veel verschillende denkbeelden. En toch zijn er zaken die ons binden.

In de inleiding zal door Ds. Roos Ritmeester een kort overzicht van de geschiedenis van de Remonstranten gegeven worden en zullen we ook stilstaan bij enkele Remonstrantse theologen.

Kijk in onze agenda voor de juiste datum en tijd.